ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [PDF 0.8MB]
ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ZIP 577KB]
logo100  

  ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดาว์นโหลด CU Power Point Template ของจุฬาฯ 10 แบบนี้ไปเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

CU Presentation1_s

CU Power Point Template 1

CU Presentation2_s

CU Power Point Template 2

CU Presentation3_s

CU Power Point Template 3

CU Presentation4_s

CU Power Point Template 4

CU Presentation5_s

CU Power Point Template 5

CU Presentation6_s

CU Power Point Template 6

CU Presentation7_s

CU Power Point Template 7

CU Presentation8_s

CU Power Point Template 8

CU Presentation9_s

CU Power Point Template 9

CU Presentation10_s

CU Power Point Template 10