CU_main (6)

มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ “รถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก” (Shuttle Bus) สำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 7.00-19.00 น. (วันเสาร์ให้บริการเฉพาะสาย 1 และ 2) สำหรับเส้นทางการเดินรถมีดังนี้

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดแผนที่การเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ

20160926_im01_shuttle-bus

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมเสนอแนะการให้บริการได้ที่
สำนักบริหารระบบกายภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารจามจุรี 5
โทร:  02-218-0101
Facebook : www.facebook.com/CUPOPBUS