Event List

Tuesday, March 07, 2017

2/1 - 3/15

จุฬา รับสมัครระดับปริญญาโท และเอก สาขาจิตวิทยา
  • Location: คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • Tags: psychology

81863

2/16 - 4/5

เทศกาลดนตรี ชวนฟังเพลง บรรเลงที่จุฬาฯ ครั้งที่ 9 “Art Music Fest IX: ในดวงใจนิรันดร์”
  • Location: หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Program
  • Tags: cu symphony orchestra

77312

3/1 - 3/15

จุฬาฯ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
  • Location: ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
  • Tags: chula

28638

3/3 - 3/26

นิทรรศการ "ART BRUT IN THAILAND AND JAPAN"
  • Location: ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Tags: art brut in thailand and japan

39126

3/6 - 4/24

สมัครเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาฟุตซอล จุฬาฯ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
  • Location: อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ
  • Tags: chula

87477