Event List

Monday, January 08, 2018

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

525723

12/9 - 3/28

นิทรรศการศิลปะเรื่อง "กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา"
  • Location: ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
  • Tags: chula

96271

12/24 - 1/11

นิทรรศการ “พื้นที่แห่งความสุข”
  • Location: ณ หอศิลป์จามจุรี อาคารจามจุรี ๘
  • Tags: art chula

20763

12/26 - 2/27

นิทรรศการศิลปะ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 6”
  • Location: ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Tags: art exhibition chula

57041

1/1 - 3/31

อบรมภาษาอังกฤษ English Course 2018

83715

1/4 - 1/31

รับสมัคร สาขาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ
  • Location: BSAC International Office ชั้น 11 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์
  • Tags: bsac international

22492