Event Information

อบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำแผนที่ด้วยโดรน"

4921

  • Time: Wed, April 25, 9:00am - Thu, April 26, 4:00pm
  • Venue: ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาฯ
  • Organizer: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: drone mapping workshop
  • Poster:
อบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำแผนที่ด้วยโดรน"

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสถาปนิก วิศวกร นักภูมิศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำแผนที่ด้วยโดรน” (Drone Mapping Workshop) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบินและฝึกบังคับโดรนด้วยมือได้ ทั้งนี้

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉันท์หทัย กตัญญู งานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ โทร 0-2218-2880 ต่อ 421-424 หรืออีเมล์ chanhathai.k@gmail.com (รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น)

  • Contact Information:
  • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โทร. 0-2218-2880 ต่อ 421-