Event Information

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์: เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม”

80669

  • Time: Tue, March 20, 12:00am - Fri, June 22, 12:00am
  • Venue: ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Organizer: หอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • Event Type: งานแสดงศิลปะ/ดนตรี/วัฒนธรรม
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: hem vejakorn
  • Poster:

นิทรรศการ    “จุฬาฯสรรศิลป์: เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม” [Chulalongkorn University Art Collection Hem Vejakorn: The Artist of Siam]
ศิลปิน เหม เวชกร
ลักษณะงาน    ภาพจิตรกรรมและลายเส้น  
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 20 มีนาคม – 22 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.
 (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด)
ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
เมื่อพ.ศ.2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมผลงานศิลปะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และหนึ่งในศิลปินที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการเก็บรวบรวมผลงานไว้มากที่สุดท่านหนึ่ง คือ ครูเหม เวชกร ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ ครูเหม เวชกร ผู้ซึ่งเป็นศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่วงการศิลปะและศิลปินไทยจำนวนหนึ่งมาเป็นเวลายาวนาน 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจึงได้จัดนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์ : เหม เวชกร ศิลปินแห่งสยาม” ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้จะจัดแสดงผลงานภาพจิตรกรรมและภาพวาดลายเส้นอันทรงคุณค่า จำนวน 128 ภาพ อันแสดงเอกลักษณ์ลายเส้นเฉพาะตัวของครูเหม เวชกร โดยภาพวาดได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆ อาทิ เรื่องผี ขุนช้างขุนแผน  ชาดก มหาภารตะยุทธ ฯลฯ ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 20 มีนาคม – 22 มิถุนายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูเหม เวชกร เป็นจิตรกรสำคัญท่านหนึ่งของประเทศไทยที่มีผลงานวาดภาพเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปินที่มีพรสรรค์ในการวาดภาพมาตั้งแต่เด็ก กล่าวคือ ในช่วงชีวิตวัยเยาว์ท่านมีโอกาสเรียนวาดเขียนกับคาร์โล ริโกลี   จิตรกรชาวอิตาเลียนที่เขียนภาพในพระที่นั่งอนันตสมาคม จึงได้รับอิทธิพลการวาดภาพมาจากชาวต่างประเทศและใช้การฝึกฝนเขียนภาพจากตำราต่างๆด้วยตนเอง แม้ว่าในชีวิตท่านจะประสบกับความยากลำบากทำให้ต้องระหกระเหินไปประกอบอาชีพหลากหลายแต่ก็ไม่เคยเลิกมุ่งมั่นที่จะวาดภาพและยังได้รับโอกาสในการได้วาดภาพอย่างมากมาย อาทิ การเขียนภาพซ่อมแซมของผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การเขียนภาพประกอบวรรณคดีต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงกิจการหนังสือเฟื่องฟูนั้นท่านก็ได้เปิดสำนักพิมพ์ร่วมกับเพื่อนจัดทำหนังสือต่างๆ และด้วยความสามารถในด้านศิลปะและการมีอัธยาศัยที่ดีจึงทำให้ท่านมีเพื่อนพ้องและลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก และจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชื่นชอบครูเหม    เวชกร และยังคงอนุรักษ์สืบสานผลงานของท่านไว้ นอกจากความสามารถในการวาดภาพแล้ว ครูเหม เวชกรยังมีความสามารถในงานศิลปะแขนงอื่นๆ อาทิ การเล่นดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย การเล่นไวโอลิน งานวรรณกรรมแนวภูตผีปีศาจ และงานประพันธ์ด้านอื่นๆ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าตลอดชีวิตการทำงานของท่านได้สร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างมากมาย  


เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 16.30น.  
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  • Contact Information:
  • หอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
  • โทร. 02-218-3645-6