Event Information

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “CMYK” (CMYK PRINTMAKING EXHIBITION)

25879

นิทรรศการ     ผลงานภาพพิมพ์ “CMYK” (CMYK PRINTMAKING EXHIBITION)
ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[ ARTED46 FACULTY OF EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY ]

ลักษณะงาน งานภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 10 – 26 มีนาคม 2560
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์ จามจุรี จุฬาฯ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098-2733080 ณหทัย

แนวความคิด
“CMYK” นิทรรศการภาพพิมพ์ ซึ่งต้องการนำเสนอผลงานภาพพิมพ์จากหลากหลายเทคนิคของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้รับการศึกษาจากรายวิชาภาพพิมพ์สำหรับครู ทั้งภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผ้าไหม ภาพพิมพ์ไม้สำหรับครู และภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ซึ่งได้รวบรวมผลงานไว้ในงานนิทรรศการ “CMYK” นี้ 

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ “ CMYK” มีแนวคิดมาจากระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ “ CMYK”  ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) และ key (สีดำ) ซึ่งชื่อสีดังกล่าว เมื่อมีการนำสีผสมเข้าด้วยกัน จะสามรถทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี เปรียบเสมือนผลงานภาพพิมพ์ที่เมื่อนิสิตได้ศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์ประเภทต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันแล้ว ผสมรวมเข้ากับความคิด แรงบันดาลใจส่วนตัว และอุปกรณ์การทำงานที่มีความพร้อม เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลจำนวนนับไม่ถ้วน ไม่ต่างอะไรกับระบบสี CMYK ที่สามารถสร้างสรรค์สีจำนวนมากมายได้อย่างไม่สิ้นสุด ด้วยสีเพียง 4 สี

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น.  
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

  • Contact Information:
  • หอศิลป์ จามจุรี จุฬาฯ
  • โทร. 098-2733080