Event Information

นิทรรศการ “สุข พอดี” (Live a Simpler Life)

27185

นิทรรศการ           “สุข พอดี” (Live a Simpler Life)
ศิลปิน พันธุ์ธัช (บุญพันธุ์) วงศ์ภักดี
ลักษณะงาน งานจิตรกรรมแบบประเพณี
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 8 - 27 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-5028454, 086-4615291 พันธุ์ธัช

แนวความคิด
คนเราทุกคนต่างมีความสุขบนพื้นฐานชีวิตในระดับความพอใจของแต่ละคนซึ่งก็ไม่เท่ากัน ฉะนั้น นิยาม “ความสุข" ของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกัน ความสุขนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่า เรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรต่างหาก อีกทั้งเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีแต่สิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา ตอนเป็นเด็ก เมื่อเราได้เล่นอะไรสนุกๆ ก็มีความสุขแล้ว พอเป็นผู้ใหญ่ต้องเจอเรื่องราวมากมาย แต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน บางเวลาทำสิ่งนี้แล้วมีปริมาณความสุขมากบางเวลาทำสิ่งนี้แล้วมีความสุขน้อยลง ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับผมการได้เขียนรูปคือสิ่งที่เรารัก เราชอบมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยใจรักและความเต็มใจ สามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งวันโดยไม่ต้องให้ใครมาคอยกำหนดกฎเกณฑ์มีความสุขในระดับที่เราพอใจ อยู่อย่างพอดี พอดี สอดคล้องกับแนวทางในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 “เศรษฐกิจพอเพียง" ที่สำคัญไม่ฝืนความเป็นตัวเรา ชีวิตก็ไม่วุ่นวาย เราชอบปลูกต้นไม้ ปลูกผักเราก็ศึกษาหาข้อมูลที่มีประโยชน์จากแหล่งต่างๆ จริงอย่างที่เขาว่าการปลูกต้นไม้ก็เปรียบเสมือนกับการเลี้ยงลูกที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เล็กจนโต ดูแลเขาดีเขาก็ออกผลผลิตให้เราได้เก็บกินทุกๆ วัน ในช่วงชีวิต 4-5 ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถที่วัดบ้านเก่า จ.ระยอง เป็นวัดประจำหมู่บ้านตามที่ตั้งใจ โดยเขียนถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติใช้เวลาทำงานอยู่ประมาณ 2 ปี การดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบ มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ย้อนกลับไปมองหาสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว วิถีชีวิตที่ผูกพันมาแต่เด็ก มีบางสิ่งบางอย่างในความทรงจำที่ยังคงความงดงามตามความรู้สึกและหลายสิ่งหลายอย่างได้ถูกหลงลืมเปลี่ยนแปลงไป ตามความเจริญของยุคสมัย

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ได้แสดงความเป็นตัวเรา จึงได้หยิบสิ่งของใกล้ๆ ตัวเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาการมีเหลือพออยู่พอกิน โดยใช้รูปทรงเครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพของปู่ ย่า ตา ยาย เป็นตัวแทนคำสั่งสอนในการใช้ชีวิต ความเพียรพยายาม ขยันอดทนในการทำงานนำวิถีการทำเกษตรแบบพอเพียงมาเป็นแนวทาง เมื่อเราทำมากย่อมได้ผลผลิตมาก กระบุงข้าวก็มีข้าวในน้ำก็มีปลา เมล็ดพันธุ์ก็นำมาเพาะต้นกล้า การได้เห็นการเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผูกพันกับศาสนา รวมทั้งพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิต ให้เราหันกลับมามองคุณค่า ความหมายและความพอดีของชีวิตที่เป็นปกติสุขอีกครั้ง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น.  
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
  • Contact Information:
  • หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ
  • 089-5028454