งาน "Chula Startup League"

Event Information

งาน "Chula Startup League"

52628

  • Time: Mon, July 3, 12:00am - Fri, August 25, 12:00am
  • Venue: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Organizer: ศูนย์นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Event Type:
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula startup league
  • Poster:
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) จัดงาน "Chula Startup League" ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม - 25 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) เพื่อคัดเลือกนิสิตจุฬาฯ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระดับชั้นปีที่ 1 จนถึงปีล่าสุด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ Startup จาก MIT (Massachusetts Institute of Technology) จากสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-725-0808, 02-218-3106-7 e-mail: cu.innovation.hub@gmail.com
  • Contact Information:
  • ศูนย์นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โทร. 02-218-3106-7