Event Information

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 59

4075

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน – วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และกำหนดการวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ของราชการ จึงขอให้บัณฑิตและญาติมิตรแต่งกายและแสดงความยินดีอย่างสำรวมให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ของดดอกไม้ ลูกโป่ง และของที่ระลึกที่มีสีสันสดใส และการร้องเพลงหมู่ สำหรับการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ขอให้จัดภายในอาคาร โดยตกแต่งอย่างเรียบง่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการทะเบียน โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๐๑๖ หรือที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔ – ๕ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.chula.ac.th

  • Contact Information:
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 02-218-3364