Event Information

กฐินพระราชทานจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๐

2701

  • Time: Fri, October 20, 10:30am - Fri, October 20, 4:00pm
  • Venue: วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
  • Organizer: ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ
  • Event Type: งานพิธีการ
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐   ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 

พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ (วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ๔๐๘-๑๑๔๐๖๒-๓ หรือผ่านบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ (วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร) เลขที่บัญชี  ๕๔๕๔๙๗  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. ๐๒-๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ 
  • Contact Information:
  • ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ
  • โทร.๐๒-๒๑๘-๐๑๘๔