Event Information

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)

30577


ศิลปิน ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข (Supmanee Chaisansuk)
ลักษณะงาน     จิตรกรรมสีอครีลิกและสีน้ำ
ระยะเวลาที่จัดแสดง    วันที่ 13 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ      วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ   ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0622616692 / supmanee10@gmail.com /  https://www.facebook.com/SupmaneeC/  

แนวความคิด
เริ่มต้นเป็นปกติ ไม่ได้ดั่งใจ จากนั้นหงุดหงิด แล้วก็เหงาจนไปถึงเศร้า บางช่วงเวลาของชีวิตที่อบอวนไปด้วยความรู้สึกเหล่านี้ มันทำให้จิตใจของเราหดหู่โดยไม่รู้ตัว ดูเหมือนธรรมชาติรอบๆตัวที่แสนจะธรรมดาอย่างต้นไม้ใบไม้ ดอกไม้ ป่ารกทึบริมทาง เป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายรู้สึกดีขึ้น เห็นคุณค่าและความสวยงามของชีวิต
ธรรมชาติรอบตัวจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานศิลปะ สร้างสรรค์ทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ถ่ายทอดความงามของธรรมชาติจากจิตใต้สำนึกที่สั่งสมข้อมูลผ่านการสังเกตรูปแบบการซ้อนทับ ห่อหุ้ม เติบโต เคลื่อนไหว ของต้นไม้ ใบหญ้า ดอกไม้ ฯลฯ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน  โดยใช้น้ำและสีสันที่ชอบเป็นสื่อเพื่อสร้างรูปทรงออแกนิก ให้รู้สึกถึงความลึกลับ  ซับซ้อน  อบอุ่น  สนุกสนาน  และอิสระ ซึ่งเป็นความงดงามของชีวิต และช่วยบำบัดจิตใจให้ดีขึ้น
  • Contact Information:
  • หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ
  • โทร. 0622616692