พิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ ๑ ปีนับแต่วันสวรรคต

Event Information

พิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ ๑ ปีนับแต่วันสวรรคต

1908

 • Time: Thu, October 12, 7:30am - Thu, October 12, 12:00pm
 • Venue: ณ บริเวณรอบเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ
 • Organizer: ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ
 • Event Type:
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: chula
 • Poster:
 • Attachments:
 • 903_20171003_1_pdf_hotnews.jpg (457.965K)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวาระครบ ๑ ปีนับแต่วันสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณรอบเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ

จากนั้น ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาฯจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญชาวจุฬาฯร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑
 • Contact Information:
 • ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ
 • โทร.๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔