พระคุณแนบไว้นิรันดร

รวบรวมพระราชหัตถเลขา และพระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นการเฉพาะแก่นิสิต บัณฑิต และคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดช่วงเวลาเจ็ดทศวรรษแห่งรัชสมัย

พระราชหัตถเลขา และพระบรมราโชวาททั้งปวงนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล ที่ได้รับพระราชทานจากพระบรมราชูปภัมภกแห่งมหาวิทยาลัยพระองค์นั้นตลอดรัชสมัย เป็นข้อคิดเตือนใจให้ดำรงคุณธรรมสมดังพระบรมราชประสงค์ ทั้งเป็นสรรพสิริมงคลแก่ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสมอมา เป็น “พระคุณ” แห่งสมเด็จพระนวมินทกษัตราธิราชที่จะ “แนบไว้” ในหัวใจของชาวจุฬาฯ “นิรันดร”