จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังมองหาคนดี และเก่งจำนวนมาก ที่มีความสามารถหลากหลาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ก้าวไกล หากคุณคือคนที่่ใช่ และสนใจร่วมงานกับเรา สามารถคลิกดูรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละตำแหน่งได้ดังนี้

สายวิชาการ
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

สายปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย P9

P7’S POOL
ประกาศรับสมัครงานระบบ P7’S POOL
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อระบบ (P7’S POOL)
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลางระบบ (P7’S POOL)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระบบ (P7’S POOL)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ (P7’S POOL)
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระบบ (P7’S POOL)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5, 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร: 0-2218-0151-2
โทรสาร: 0-2218-0177
E-mail: hr@chula.ac.th
Website: www.hrm.chula.ac.th