โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดอาเซียน (APTSA) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

11/8/2014   ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: ,

20140811_2_inter
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดเอเซีย (APTSA) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารมหิตลาธิเบศร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวน 350 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย รวมทั้งประเทศผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์อีก 1 ประเทศ คือ กัมพูชา
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัดประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน

20140811_2_im02_inter

20140811_2_im03_inter

20140811_2_im01_inter

View : 691