สัมมนาเสริมความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

29/8/2014   ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag:

20140829_1_inter

หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ จัดสัมมนาเพื่อเสริมความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในหัวข้อ “Post-2015 ASEAN: Governance, Innovation, Inclusiveness, Global Engagement” โดยมี ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และเชิญ Dr.Vannarith Chheang ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ประเทศกัมพูชา และอาจารย์ประจำภาควิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากร งานสัมนาจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 401/18 ชั้น 4 อาคารมหาจักรีสิรินธร

View : 451