สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ทำงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง

1/9/2014   ข่าว, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag:

20140901_inter

รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต   ภาควิชาพยาธิวิทยา และ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ  ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรจากสมาคมนักพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์แห่งประเทศมาเลเซีย โดยบรรยายในหัวข้อ  Molecular Pathology of Involucrin, A Cornified Envelope Protein on Canine Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, SCC   ในการประชุม 6th Malaysian Association of  Veterinary Pathology  ในระหว่างวันที่  21-24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดขึ้นที่ best Western Marina Island Resort, Pangkor, Perak, Malaysia และได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง กับ Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra Malaysia ด้วย นับเป็นความก้าวหน้าในการทำงานวิจัยร่วมกันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558

20140901_im01_inter

View : 355