อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลการประกวดเทคโนโลยีระดับโลก

2/10/2014   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

201410_2_hotnews

 เมื่อวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว”การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมประกวดในงาน The 10th  Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2014) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน”  ในการนี้ ศ.นพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี จุฬาฯ เข้าร่วมงานการแถลงข่าวและแสดงความยินดีแก่อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับรางวัลจากงานนี้ ประกอบด้วย

201410_2_im04_hotnews

ซ้าย : ศ.นพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ขวา : รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมกับรางวัลพิเศษอีก ๒ รางวัล ได้แก่  รางวัลพิเศษ (Special Award)  จากประเทศเกาหลีไต้ และรางวัลผู้นำนวัตกรรม (Leading Innovation Award) จากเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (IIPNF) จากผลงานเรื่อง “ยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน”

201410_2_01hotnews

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และทีมงาน

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medel) และรางวัลพิเศษอีก ๑  รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศสิ่งประดิษฐ์ (Honor of Invention) จากประเทศไต้หวัน จากผลงานเรื่อง”นวัตกรรมเซนวอร์บนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดโลหะหนัก”

201410_2_im03_hotnews

ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน”

ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน” เป็นการพัฒนาการกักเก็บน้ำหอมไว้ในยางให้ปลดปล่อยกลิ่นได้นานมากกว่า ๑ ปี ผลิตจากโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปประยุกต์ใช้ใส่ในผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติได้หลากหลายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมตามความต้องการของผู้ใช้และคงความหอมได้ยาวนานมากกว่า ๑ ปี อาทิ ที่นอน หมอนยางพารา ถุงมือแม่บ้าน และแผ่นยางพื้นรองเท้าและผลิตภัณฑ์จากยางพาราอีกหลายชนิด ส่วนผลงาน“นวัตกรรมเซ็นเซอร์บนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดโลหะหนัก” เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดโลหะหนักในรูปแบบเซ็นเซอร์กระดาษที่ตรวจวัดโลหะหนัก ๖ ชนิดได้ในเวลาเดียวกัน ได้แก่ นิเกิล เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ใช้งานง่าย และประหยัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ำในเขตอุตสาหกรรม

201410_2_im05_hotnews

ผลงาน“นวัตกรรมเซ็นเซอร์บนกระดาษแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดโลหะหนัก”

การประกวดเทคโนโลยีระดับโลกดังกล่าวจัดโดยหน่วยส่งเสริมการค้าต่างประเทศของไต้หวัน (the Taiwan External Trade Development Council :TAITRA)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงานมีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผลงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมออกบูธแสดงผลงานมากกว่า ๑,๐๐๐ บูธ ประกอบด้วยผลงานและสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากนักวิจัยและนักประดิษฐ์จำนวน ๑๕ ประเทศเข้าร่วมประกวด อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฮังการี ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ โปแลนด์  และประเทศไทย

View : 22