นวัตกรรมระดับโลกทางการแพทย์ ผลงานวิจัยสองอาจารย์จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ปี ๒๕๕๗

6/10/2014   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , ,
20141006_1_im02EE_hotnews

ขอบคุณภาพจาก : http://www.nia.or.th/niaward/

“GermGuard” ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด  ผลงานของ ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ  คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลชนะเลิศด้านสังคม ประจำปี ๒๕๕๗  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ DermaPromp” ถุงเท้าลอกผิวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน  ผลงานของ รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชมเชย  การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี

20141006_1_im02EEE_hotnews

 “GermGuard” ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี ๒๕๕๗   เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดบนหน้ากากอนามัยและแผ่นกรองอากาศ สามารถคงฤทธิ์ได้ถึง ๓ ปีก่อนการใช้งาน มีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อราบางชนิด มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มมูลค่าของเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งจากภาคการเกษตร นำมาพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลสำหรับผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เบาหวาน แผลติดเชื้อ นอกจากนี้ยังลดอาการติดเชื้อ มีฤทธิ์สมานแผล และมีราคาถูก ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

20141006_1_im05_hotnews

ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

20141006_1_im03_hotnews

“GermGuard” ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด

DermaPromp” ถุงเท้าลอกผิวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สำหรับลอกเซลล์ผิวเท้า  ที่ตายแล้วสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อทดแทนการขูดเฉือนเซลล์ผิวหนังที่เท้าที่ทำกันทั่วไปในโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นี้อาศัยยูเรียที่ได้จากธรรมชาติเพื่อลอกผิวที่ตายแล้วแทนการใช้กรด มีความอ่อนโยนต่อผิวหนัง มีค่าความเป็นกรดด่างใกล้เคียงกับผิวหนัง และลอกเฉพาะผิวหนังที่ตายแล้วโดยไม่มีผลต่อผิวหนังปกติ   เป็นการป้องกันการติดเชื้อที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยตนเองโดยไม่มีอันตรายและมีประสิทธิภาพสูง 

20141008_im01_hotnews

รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

20141006_1_im04_hotnews

“DermaPromp” ถุงเท้าลอกผิวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 นิสิตปริญญาเอกจุฬาฯ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๗

คุณจิรัชญา ดวงบุรงค์ นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๔ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จากผลงาน  “Redika” นวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทจากยางรถยนต์รีเคลม

20141006_1_im11_hotnews

คุณจิรัชญา ดวงบุรงค์ / ผลงาน “Redika” นวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทจากยางรถยนต์

ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตจากยางรถยนต์รีเคลม เป็นการนำเศษยางรถยนต์ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทำลายพันธะการเชื่อมโยงซัลเฟอร์ ทำให้ได้สารตั้งต้นในการผสมคอมพาวนด์กับพลาสติกรีไซเคิลและขี้เลื่อยด้วยกระบวนการ Dynamic Vulcanization และการใช้สารเติมแต่งที่ออกแบบโครงสร้างพิเศษให้ยางรถยนต์รีเคลมเกิดการเชื่อมโยงโครงสร้างสามมิติภายใน เกิดเป็นโครงสร้างที่มีความเข้ากันอย่างสมบูรณ์ ทำให้วัสดุคอมโพสิทที่ได้มีความแข็งแรง ราคาถูก สามารถปรับสมบัติได้อย่างหลากหลาย นับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางรถยนต์ใช้แล้วและพลาสติกรีไซเคิล ไม่ให้เหลือทิ้งเป็นขยะสร้างมลพิษ

View : 4150