จุฬาฯนำผลงานวิชาการเผยแพร่บน iTunes U แหล่งรวมองค์ความรู้จุฬาฯเผยแพร่ไปทั่วโลก

16/10/2014   ข่าว Tag:

20141016_4_hotnews

 “iTunes University” หรือ iTunes U เป็นแหล่งคลังข้อมูลด้านการศึกษาที่รวบรวมผลงานวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก  โดยรวบรวมไฟล์ดิจิทัลทั้งที่เป็นภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เอกสาร หนังสือ ตำรา ที่นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก สามารถเปิดชมได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และผ่านช่องทาง Application iTunes U บนอุปกรณ์ประเภท iPad  iPhone และ iPod Touch ทั้งนี้ บริษัท Apple ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆในประเทศไทยนำผลงานเผยแพร่บน  iTunes U ในต้นปี ๒๕๕๗  ขณะนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Apple เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการบน iTunes U โดยมอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้ประสานงาน

ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี เปิดเผยว่า ผลงานที่เผยแพร่บน iTunes U ยังสามารถนำไปเผยแพร่บนเครือข่ายอื่นๆได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมฯ ได้นำผลงานวิชาการและผลงานอื่นๆที่น่าสนใจของจุฬาฯขึ้นเผยแพร่บน iTunes U  เป็นการนำร่อง เช่น วีดิทัศน์แนะนำจุฬาฯ ๑๒ ภาษา (A Quick Tour of Chulalongkorn University)  ผลงานจากโครงการ CU Gateway  ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากผู้เข้าชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา กล่าวต่อไปว่า การเผยแพร่ผลงานวิชาการบน iTunes U จะเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยที่ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย  การนำผลงานเผยแพร่บน iTunes U คณะ/สถาบัน และหน่วยงานต่างๆในจุฬาฯ อาจดำเนินการเผยแพร่เอง หรือส่งมาให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ช่วยเผยแพร่ให้  ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่จะมีข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน   วิธีการเข้าชม   อายุของผู้เข้าชม  และสัดส่วนผู้ชมจากประเทศต่างๆ

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนคณาจารย์นำผลงานวิชาการเผยแพร่บน iTunes U สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ โทร.๐๒-๒๑๘-๐๒๔๒ – ๓  หรือ e-mail : lic@chula.ac.th

View : 3720