ประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง“Arts and Social Outreach – Designs for Urban Dignity”

19/2/2014   ข่าวเด่น, ความร่วมมือกับนานาชาติ

cu_p027253

 

ข่าวลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

 

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง (Urban Research Plaza) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และOsaka City University ประเทศญี่ปุ่นจะจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 12th Urban Research Plaza Forum หัวข้อ“Arts and Social Outreach – Designs for Urban Dignity”ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

46091-1

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-4582 หรือ http://www.urp.faa.chula.ac.th/urp/Forum.html
View : 225