การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางนิติศาสตร์ ประจำปี 2014 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

12/2/2015   ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag:

20150212_1_edit_inter

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีรับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ, งานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางนิติศาสตร์ ประจำปี 2014 ในฐานะผู้แทนนักวิชาการนิติศาสตร์จากประเทศไทย ตามคำเชิญของ Nagoya University Graduate School of Law และ Center for Asian Legal Exchange (CALE) ในหัวข้อ “Multi-Layered Constitutionalization in the Context of Integration in East Asia” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

View : 235