ประชุมนานาชาติด้านรัฐธรรมนูญและอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา

12/2/2015   ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: ,

20150212_2_inter

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น มีความร่วมมือทางวิชาการอย่างใกล้ชิดอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย ดังที่มีบันทึกความเข้าใจร่วมกันและมีสำนักงานของมหาวิทยาลัยนาโกยาตั้งอยู่ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีความร่วมมือระดับคณะมาเป็นเวลานาน ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปร่วมประชุมนานาชาติด้านรัฐธรรมนูญและอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา จึงได้เข้าพบ Professor Kaoru Obata ผู้อำนวยการ Center for Asian Legal Exchange และ Associate Professor Teilee Kuong เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อเจรจาความร่วมมือกำหนดแนวทางการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกันในอนาคตอันใกล้ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะนิติศาสตร์ โอกาสนี้ Professor Dr. Masanori Aikyo รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนาโกยา ได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

20150212_im02

20150212_im01

20150212_im03

View : 248