ภาพกิจกรรม : การบรรยาย “มุขปาฐะกับการปฏิบัติธรรม : กรณีคุญหญิงใหญ่ ดำรงธรรมสาร”

27/8/2015   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

20150827_1_im01A

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมรมบาลี-สันสกฤต และหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds, United Kingdom จัดการบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของมุขปาฐะและความทรงจำในการศึกษาปฏิบัติธรรม : ศึกษาจากชีวประวัติและผลงานของคุณหญิงใหญ่ ดำรงธรรมสาร ( ๒๔๒๙ – ๒๔๘๗ ) ” กล่าวเปิดโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาฯ วิทยากรบรรยายโดย Dr. Martin Seeger, Associate Professor, University of Leeds, United Kingdom

20150827_1_im02A

20150827_1_im03A

20150827_1_im04A

20150827_1_im05A

20150827_1_im06A

20150827_1_im07A

20150827_1_im08A

20150827_1_im09A

20150827_1_im10A copy

View : 249