ภาพกิจกรรม : ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยังยืนครั้งที่ 4

2/12/2015   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

2015 2.12.58m1

ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยังยืนครั้งที่ 4 ” วิสัยทัศน์แบบคานธีเพื่อประชาธิปไตยและสังคมสนทนาแลกเปลี่ยน “โดย ดร.รามีน ญะฮานเบกลู เมื่อวันพุธที่ 2ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

2015 2.12.58m2

2015 2.12.58m3

2015 2.12.58m4

2015 2.12.58m5

2015 2.12.58m6

2015 2.12.58m7

View : 36