ภาพกิจกรรม : MOU ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

2/12/2015   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

20151202_1_im01A

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Graduate School of Economics Institule of Social and Economic Research, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

20151202_1_im9A

20151202_1_im10A

20151202_1_im02A

20151202_1_im03A

20151202_1_im04A

20151202_1_im05A

20151202_1_im06A

20151202_1_im07A

20151202_1_im08A

 

View : 379