ภาพกิจกรรม : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงฟังปาฐกถา “สิรินธร” ครั้งที่ ๓๑

5/3/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, ความร่วมมือกับนานาชาติ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

2016 4.3.59m1

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงฟังปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “มาตรการรองรับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย” โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา และ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน

2016 4.3.59m2

2016 4.3.59m3

2016 4.3.59m4

2016 4.3.59m5

2016 4.3.59m6

2016 4.3.59m7

2016 4.3.59m8

2016 4.3.59m9

2016 4.3.59m10

2016 4.3.59m11

2016 4.3.59m12

2016 4.3.59m13

2016 4.3.59m14

 

View : 235