ภาพกิจกรรม : รองอธิการบดีจุฬาฯให้การต้อนรับประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน

25/4/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag:

2016 25.4.59m1

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีจุฬาฯให้การต้อนรับ Mr.Lu Yanhua Vice President Northeastern University ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายกิจกรรมความร่วมมือ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

2016 25.4.59m2

2016 25.4.59m3

View : 357