โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน “ASEAN Youth Exchange Program 2016 and ASEAN-Korea Workshop 2016”

10/5/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: ,

20160510_4_hotnews

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน “ASEAN Youth Exchange Program 2016 and ASEAN-Korea Workshop 2016” ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครคักเลือกนิสิต นักศึกษา บุคลากรชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน สามารถใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วยการเข้าเยี่ยมสถานที่ต่างๆภายในประเทศไทย การบรรยายและเสวนาวิชาการ Chula ASEAN Week 2016 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aseanyouth2016.asc@gmail.com หรือติดต่อคุณภัค วีระเสถียร โทร. 02-218-3929

View : 819