นักวิจัยจุฬาฯชี้ผักและผลไม้อุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

14/7/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , , ,

20160712_3_hotnews

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านโภชนาการ Ajinomoto Young Researcher Award 2015 เปิดเผยว่า พืชผักและผลไม้มีคุณค่าทางโภชนาการและอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมี เช่น กรดฟิโนลิก ฟลาโวนอยด์ สติลบีน และลิกแนน ฯลฯ จึงมีประโยชน์ต่อการบำรุงสุขภาพร่างกาย การบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ฯลฯ ปัจจุบันมีงานวิจัยที่สำคัญที่ศึกษาประโยชน์จากผักและผลไม้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและจนถึงการศึกษาในมนุษย์ เช่น การวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าผักและผลไม้สามารถชะลอการย่อยและการดูดซึมน้ำตาลภายหลังรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรทได้หรือไม่ เช่น กระเจี๊ยบ ดอกอัญชัน ใบบัวบก ใบมะรุม หรือผลไม้บางชนิด เช่น ส้มโอที่มีหลากหลายสายพันธุ์ในประเทศไทย เป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยชะลอการย่อยและดูดซึมไขมันในอาหาร ต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ผักและผลไม้ยังสามารถต้านปฏิกิริยาไกลเคชั่น ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำตาลและโปรตีนจากภายในร่างกายหรือจากการปรุงประกอบอาหาร และได้สารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตราย และเป็นต้นเหตุของการพัฒนาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

20160712_3_im01_hotnews

รศ.ดร.สิริชัย ได้ยกตัวอย่างพืชผักและผลไม้ เช่น ดอกอัญชัน ช่วยลดปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการถนอมอาหารโดยผสมกับเนื้อดิบและนำไปปรุงสุก ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวได้และสามารถเก็บเนื้อปรุงสุกในตู้เย็นยาวนานขึ้น ผงสกัดเฉาก๊วยนำมาประยุกต์โดยการผสมเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลกลูโคส สามารถเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการเกิดลิพิดเปอร์ออกซิเดชันในร่างกายของอาสาสมัครเพศชายที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต

View : 1138