ภาพกิจกรรม : อาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

27/7/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

20160727_1_im01A

อาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว การแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี เป็นตัวแทนอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบดอกไม้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในงานได้มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความสู่ความสำเร็จที่มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายองค์กร

20160727_1_im16A

20160727_1_im15A

20160727_1_im17A

20160727_1_im18A

20160727_1_im19A

20160727_1_im20A

20160727_1_im21A

20160727_1_im22A

20160727_1_im23A

20160727_1_im24A

20160727_1_im25A

20160727_1_im27A

20160727_1_im26A

20160727_1_im02A

20160727_1_im03A

20160727_1_im04A

20160727_1_im05A

20160727_1_im06A

20160727_1_im07A

20160727_1_im08A

20160727_1_im09A

20160727_1_im10A

20160727_1_im11A

20160727_1_im12A

20160727_1_im13A

20160727_1_im14A

View : 503