ภาพกิจกรรม : จุฬาฯจัดพิธีถวายผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ

30/7/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

2016 29.7.59m1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อบำรุงพระอารามและสนับสนุนโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. 80 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลห้วยใหญ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

2016 29.7.59m2

2016 29.7.59m3

2016 29.7.59m4

2016 29.7.59m5

2016 29.7.59m6

2016 29.7.59m7

2016 29.7.59m8

2016 29.7.59m9

2016 29.7.59m10

2016 29.7.59m11

2016 29.7.59m13

2016 29.7.59m14

2016 29.7.59m15

2016 29.7.59m16

View : 416