นิทรรศการ “จุฬาฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

18/10/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

20161029_1_hotnews

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมนิทรรศการ “จุฬาฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” จัดแสดงภาพประทับใจและพระราชกรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันทรงดนตรี งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ งานครบรอบวันสถาปนาจุฬาฯ ๕๐ ปี งานจุฬาฯ วิชาการ พิธีถวายพระพุทธปฏิมาแก้วผลึก ภาพ ส.ค.ส. พระราชทานแก่นิสิตจุฬาฯ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๑ ครุยพระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯถวาย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เป็นต้น จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. ๐๒-๒๑๘-๗๐๕๒, ๐๒-๒๑๘-๗๐๔๕-๖ หรือที่สภานิสิตจุฬาฯ โทร. ๐๙๐-๙๗๕-๒๗๕๒

 

20161029_1_im01_hotnews

View : 5843