ความประทับใจของบัณฑิตจุฬาฯ ได้รับ“ทุนอานันทมหิดล” อักษรศาสตร์ ประจำปี 2559 มุ่งมั่นนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ

1/11/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

20161101_4_hotnews

พสพล เจริญพร บัณฑิตภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2559 เผยความรู้สึกที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจุฬาฯว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร วินาทีที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจาก พระหัตถ์เป็นวินาทีที่ตื่นเต้นและตื้นตันใจมาก ภาพในอดีตช่วงเป็นนิสิตเกิดขึ้นมากมาย และรู้สึกใจหายที่จะต้องจากรั้วจามจุรี ต้องเปลี่ยนสถานะจากนิสิตเป็นบัณฑิต บรรยากาศงานวันนั้นเป็นอีกหนึ่งวันที่บัณฑิตจะจดจำไปไม่รู้ลืม

พสพล (น้องไมค์) บัณฑิตคนเก่งของจุฬาฯ เผยถึงหลักในการเรียนว่า ความสำเร็จของการเรียนไม่ได้อยู่ที่คะแนนหรือเกรด แต่อยู่ที่ความรู้ที่ได้และรู้จักวิธีเข้าถึงความรู้ ซึ่งถือเป็นอาวุธสำคัญที่ติดตัวเราไปตลอด และเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตทั้งการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่าง ๆ หลักสำคัญในการเรียน จะตั้งใจเรียนในห้องเรียน พยายามไม่ขาดเรียน อ่านหนังสือที่อาจารย์แนะนำในประมวลรายวิชา หากเป็นไปได้จะอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน อีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือ การแบ่งเวลา เนื่องจากตนทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนมาโดยตลอด การแบ่งเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะอยากทำทั้งสองสิ่งให้ดีไปพร้อมกัน กิจกรรมที่เข้าร่วมอย่างจริงจังเริ่มจากเป็นประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์และวินัยนิสิต คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ จากนั้นได้เป็นประธานฝ่ายเนื้อหางานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกแผนที่ภายใต้โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ประธานชมรมภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 2 ท้ายที่สุดก่อนจบการศึกษา มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบัณฑิต จุฬาฯ ปีการศึกษา 2558

20161101_4_im01_hotnews

“การทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตในสังคม การวางแผน การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการแบ่งเวลา ที่สำคัญได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มาจากหลายคณะ ซึ่งสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความคิดหลากหลายอย่างมีความสุขและช่วยกันจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เดียวกันให้สำเร็จ นอกจากนี้ยังทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น เมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายหลายรูปแบบ เราจะรู้ว่าเราถนัดอะไรและไม่ถนัดอะไร รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง เราจะสามารถเสริมสร้างจุดแข็ง ขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดด้อยของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้ผมรักการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน” พศพล กล่าว
สำหรับทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2559 ซึ่งตนได้รับพระราชทานเพื่อไปศึกษาต่อในแขนงวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography) ณ London School of Economics and Political Science (LSE) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พสพลเผยว่า รู้สึก “ดีใจ” ที่ได้รับพระราชทานทุนในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติอย่างมาก เคยได้ยินชื่อทุนนี้มาแต่เด็ก ส่วนตัวเห็นว่าเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระราชทานทุนฯ อีกความรู้สึกหนึ่งคือ “กังวล” เพราะเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับโอกาสนี้ ซึ่งจะสามารถทำได้ตามที่เราวางแผนไว้หรือไม่ อย่างไรก็ดี ความกังวลนี้ คงจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตแล้ว วางแผนไว้ว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับมาพัฒนาประเทศชาติอันเป็นพระราชปณิธานแรกเริ่มและเป็นจุดประสงค์ของทุนอานันทมหิดล หากมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาสู่สังคม และช่วยพัฒนาวงการภูมิศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป

“คติที่ผมท่องจำขึ้นใจตั้งแต่เด็ก คือ “Labor Omnia Vincit” หรือ ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ ผมเชื่อว่าเราจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความเพียรพยายาม จึงยึดคตินี้ในการเรียนและการใช้ชีวิตมาถึงปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึงน้อง ๆที่ยังเรียนอยู่คือ ในวันที่เราจบการศึกษาแล้วมองย้อนกลับไปจะพบว่า เวลาในช่วงที่เป็นนิสิตนักศึกษานั้นผ่านไปไวมาก อยากให้น้อง ๆ ใช้เวลาในขณะที่เป็นนิสิตอย่างคุ้มค่า เรียน เล่น ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เต็มที่ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว อยากให้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย อาจจะเป็นการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม ออกค่าย หรือเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ นอกจากเราจะได้สังคมใหม่แล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย” พสพล กล่าวในที่สุด

View : 37445