ภาพกิจกรรม : นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมของเล่น

15/11/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: ,

20161115_1_im01a

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมของเล่น
ธัญชนก แต้พัฒนา นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาศิลปศึกษา และณิชา รอดโพธิ์ทอง นิสิตชั้นปีที่ ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทีม Alungka คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมของเล่น Big Toy Design Innovation 2016 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จากการสร้างสรรค์ผลงานของเล่นส่งเสริมจินตนาการของเด็กที่มีชื่อว่า “Corolly”
สองนิสิตจุฬาฯ พร้อมด้วยรจนา บุญสมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต อีกหนึ่งสมาชิกร่วมทีม Alungka ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และได้ไปร่วมศึกษาดูงาน Spielwaremesse International Toy Fair, Nuremberg, Germany ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า

20161115_1_im02a

20161115_1_im0006a

20161115_1_im03a

20161115_1_im04a

20161115_1_im05a

20161115_1_im06a

20161115_1_im07a

View : 855