งานสัมมนานานาชาติ “ASEAN and Russia in the Changing Regional and Global Environment: Views from Russia and Thailand”

15/11/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: ,

web_1

เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–รัสเซีย ศูนย์อาเซียนศึกษา เครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ และศูนย์รัสเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ASEAN Studies Center of MGIMO University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย มีกำหนดจัดงานประชุมสัมมนานานาชาติในหัวข้อ “ASEAN and Russia in the Changing Regional and Global Environment: Views from Russia and Thailand”  โดยการประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความร่วมมือในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างภูมิภาคอาเซียนและประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างรัสเซีย อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

asean-russia-2

 

รายละเอียดของกิจกรรมภายในงาน คลิกที่นี่

ดาวโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา โทร 02-218-3929 (คุณภัค) หรือ email:  aseanstudiescu@gmail.com

View : 1028