นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙

16/11/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

20161116_2_im01a

เพ็ญพิชชา ศรีจันทร์ดี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อหลัก “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนิสิตนักศึกษาจากภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้จำนวน 32 คน จาก 27 สถาบัน

20161116_2_im06a

“เพ็ญพิชชา” นิสิตคนเก่งเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ว่า ตนเป็นนักโต้วาทีของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วและมีความสนใจพัฒนาต่อยอดทักษะการพูด การประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้เป็นการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเวทีแรกของตน และมีหัวข้อที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง การประกวดแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัย รอบตัวแทนของภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ก่อนหน้านี้ตนได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบตัวแทนกรุงเทพมหานคร จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หัวข้อที่พูดในรอบเตรียมตัวคือ “ศีลธรรมอันดีงามนำความสุขสู่สังคม” และรอบฉับพลันในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อในรอบเตรียมตัวคือ “โลกสรรเสริญอัจฉริยกษัตริย์ เจ็ดทศวรรษที่ทรงพัฒนาไทย” หัวข้อในรอบฉับพลันคือ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทำให้สังคมสงบสุข”

ในการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ได้มีการหาข้อมูลจากหนังสือพระบรมราโชวาท พยายามฝึกพูดอย่างสม่ำเสมอ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ บรรยากาศน่าตื่นเต้นมาก ทุกคนมีความตั้งใจในการพูดอย่างเต็มเปี่ยม การที่ตนได้รับรางวัลชนะเลิศคิดว่าเป็นเพราะเนื้อหาที่ตอบโจทย์ทางคณะกรรมการ สิ่งที่สำคัญคือการแปลความหัวข้อให้คณะกรรมการเข้าใจมากที่สุด โดยจุดเด่นที่ทำให้ชนะใจคณะกรรมการน่าจะเป็นการพูดในรอบฉับพลัน ซึ่งมีการแต่งกลอนในเวลาจำกัดเพื่อสื่อถึงใจความสำคัญได้อย่างชัดเจน และมีการจัดลำดับเนื้อหาได้ค่อนข้างดี
“รู้สึกดีใจมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถนำถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติกลับมาให้จุฬาฯ ได้อีกครั้ง ไม่คาดคิดว่าจะได้รับรางวัลชนะเลิศเพราะผู้เข้าแข่งขันล้วนมีความสามารถสูงและเคยได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการพูดมาแล้ว อยากฝากถึงเพื่อน ๆ ว่า พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระองค์ท่านได้ให้ข้อคิดทรงคุณค่าที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ง่ายที่สุดคือ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าเราจะมีฐานะรวย ปานกลาง หรือยากจน เราก็สามารถดำเนินรอยตามพระองค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ รวมถึงเรื่องแนวพระราชดำริในเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่านที่สามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี” เพ็ญพิชชา กล่าวทิ้งท้าย

20161116_2_im05a

20161116_2_im02a

View : 437