จุฬาฯ ครองอันดับ 1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต โดย QS Graduate Employability Rankings 2017

26/11/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: , ,

qs780x333

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพของบัณฑิต QS Graduate Employability Rankings 2017 ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านคุณภาพของบัณฑิตผ่านมุมมองของผู้จ้างงาน โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) สหราชอาณาจักร ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผลปรากฎว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย

การจัดครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับเพียง 300 แห่งจากทั่วโลก โดย 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ อันดับที่ 1 Stanford University สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 3 Tsinghua University ประเทศจีน อันดับที่ 4 The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย และอันดับที่ 5 University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร สำหรับในประเทศไทยมีเพียง 2 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 151-200 ของโลก) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 201+)

ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับนี้เป็นมิติใหม่ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สะท้อนผลสำเร็จของสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้จ้างงาน (หรือผู้ใช้บัณฑิต) จากทั่วโลก โดยอาศัยผลคะแนนจากแบบสำรวจและฐานข้อมูลอื่นจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ผลสำรวจทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต 37,000 คนจากทั่วโลก (Employer Reputation) 30% (2) ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทผู้จ้างงานจากฐานข้อมูล Elsevier’s Scopus (Partnerships with Employers) 25% (3) ความสำเร็จของศิษย์เก่า (Alumni Outcomes) 20% (4) โอกาสในการติดต่อเข้าถึงนิสิตนักศึกษาของบริษัทผู้จ้างงาน (Employer-Student Connections) 15% และ (5) อัตราการจ้างงานบัณฑิต (Graduate Employment Rate) 10%
สามารถติดตามรายละเอียดผลการจัดอันดับ QS Graduate Employability Rankings 2017 ได้ที่ http://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2017

View : 24480