จุฬาฯ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนผ่านจากรุ่นไปสู่รุ่น และอนาคตของไทยในปี 2573”

1/12/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ความร่วมมือกับนานาชาติ

news-east-west

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ East-West Center ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Generational Transitions and Thailand 2030 – การเปลี่ยนผ่านจากรุ่นไปสู่รุ่น และอนาคตของไทยในปี 2573” ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาฯ ฝ่ายสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินงานโดยทีมงานจาก East-West Center นำโดย Dr. Scott A. MacLeod ผู้อำนวยการโครงการด้านภาวะผู้นำ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสังคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานจากประเทศต่างๆ กว่า 10 ชีวิตร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของคนในสังคมในแต่ละยุคสมัย และสร้างความพร้อมให้แก่คนกลุ่มต่างๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของสังคมไทยในอีก 10 กว่าปีข้างหน้า ภายในงานมีทั้งกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีนิสิตและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 40 คน

20161128_133509

20161128_140613

20161128_162056

20161128_142554

20161128_163713

View : 334