จุฬาฯ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ “อวัยวะจำลองสัตว์จากกระดาษเหลือใช้”

2/12/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , ,

20161202_1_hotnews

คณาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ และคณะ ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ไพศาล เทียนไทย รศ.น.สพ.ดร.เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ นางพนิดา ไพศิริยืนยง และนางจันทิมา อินทรปัญญา ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ “อวัยวะจำลองกายวิภาคทางสัตวแพทย์จากเยื่อกระดาษ” ซึ่งได้รับการ จดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

20161202_1_im01_hotnews

“อวัยวะจำลองกายวิภาคทางสัตวแพทย์จากเยื่อกระดาษ” มีความแตกต่างจากอวัยวะจำลองโดยทั่วไป เป็นสิ่งประดิษฐ์อวัยวะจำลองกายวิภาคทางสัตวแพทย์จากกระดาษเหลือใช้สำนักงาน มีจุดมุ่งหมายในการประดิษฐ์เพื่อให้ได้หุ่นจำลองที่มีลักษณะเหมือนของจริงมากที่สุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณในการผลิตน้อยกว่า มีน้ำหนักเบา และไม่แตกหักง่ายเหมือนกับหุ่นจำลองที่ทำจากวัสดุอื่น และมีการใช้แม่เหล็กฝังทางด้านในของชิ้นส่วนเพื่อสะดวกในการประกอบและแยกชิ้นส่วน นอกจากนี้ ลักษณะของอวัยวะจำลองที่มีขนาดใหญ่กว่าอวัยวะปกติ มีความแข็งแรง ทนทาน และเบา ช่วยทำให้กระบวนการเรียนการสอนทางกายวิภาคทางสัตวแพทย์เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทดแทนการใช้ตัวอย่างสัตว์ให้น้อยลง และประหยัดงบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคที่มีราคาแพงได้

20161202_1_im02_hotnews

View : 805