นิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กวาด 6 รางวัล การประกวดวิดีทัศน์สั้นส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย

29/12/2016   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: , ,

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สร้างชื่อ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย รวม 6 รางวัล จาก 9 รางวัล โครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายชาวต่างชาติ” งานประกาศผลรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1

ทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประกอบด้วย ณัฏฐ์ ศรีวสุกาญจน์ ภาณุรุจ การธนะภักดี ยลสิริ หงษ์หิรัญเรือง และ สุชาดา พุทธรักขิต จากผลงาน “ช้างไทยสู่มาตรฐานโลก” นำเสนอประเด็นในสายตาชาวต่างชาติบางส่วนที่คิดว่า “คนไทยยังคงขี่ช้าง” โดยนิสิตเลือกนำเสนอช้างในเชิงเปรียบเทียบกับพาหนะขนส่งมวลชนของประเทศไทย ทั้งรถเมล์ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งเป็นพาหนะที่สามารถอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตประจำวันได้ในทุกสถานการณ์ที่เหมาะสม

“เพื่อนๆ ต่างชาติหลายคนเคยถามว่า คนไทยยังขี่ช้างไปไหนมาไหนอยู่หรือเปล่า? ซึ่งเป็นคำถามที่ชวนให้สงสัย ทั้งๆ ที่ประเทศไทยก็มีความเจริญก้าวหน้าและมีความหลากหลายในด้านต่างๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องราวที่นำเสนอมุมมองชาวต่างชาติเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย” ยลสิริ หงษ์หิรัญเรือง นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าว

การประกวดวิดีทัศน์สั้น “เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายชาวต่างชาติ” จัดโดย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศผ่านมุมมองของชาวต่างชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 60 ทีม

View : 370