นิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นผู้แทนเยาวชนไทยร่วมประชุมสหประชาชาติ

23/1/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: , ,

นายพชร อังศุสุกนฤมล นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยกรมองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันความร่วมมือด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (G77) และเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลก โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

พชร อังศุสุกนฤมล นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และจณิสตา เลื่อนผลเจริญชัย นักเรียนโรงเรียน International School Bangkok ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษา จะได้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2017 จัดโดยUnited Nations Economic and Social Council ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

พชร เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตนภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เพราะนอกจากจะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมECOSOC ที่ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นครั้งแรกแล้ว การประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่ตนจะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจมาโดยตลอด นั่นคือ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ออกเผยแพร่สู่เวทีโลก “การได้เข้าร่วมประชุม ECOSOC ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะเป็นหนึ่งเสียงของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระดับเยาวชน ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การร่างนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเวทีเยาวชนโลกอย่างเป็นรูปธรรม” พชร กล่าวในที่สุด

View : 506