จุฬาฯ Expo 2017 จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม

24/2/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” เป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการอันเป็นประโยชน์สู่สาธารณชน โดยกำหนดจัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” ทุกๆ ๓ ปี หัวข้อหลักในการจัดงานแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในช่วงเวลานั้น

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ จึงได้จัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017 ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม 2560 แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” CU@100 toward greater innovation for society เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา นำเสนอต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560

รูปแบบในการจัดงาน จุฬาฯ Expo 2017 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

  • City of Innovation นิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งของคณาจารย์และนิสิต แบ่งออกเป็น ๓ เมือง คือ Smart City , Health City และ Human City ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  • CU Talk การเสวนาภายใต้แนวคิด Inform , Inspire และ Innovative ณ หอประชุมจุฬาฯ
  • นิทรรศการ จุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 และนวัตกรรมเพื่อสังคม ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดง ณ ศาลาพระเกี้ยว
  • Art Gallery “ก้าวตามรัชกาลที่ ๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ” นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อวีดิทัศน์ ณ ลานข้างอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
  • การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจากประเทศต่างๆ
  • การแสดงนวัตกรรมจากคณะต่างๆ

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน จุฬาฯ Expo 2017 ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : จุฬาฯ Expo 2017

 

 

 

View : 29604