“รถฟอมูลาร์ไฟฟ้า” คันแรกในไทย นวัตกรรมจากนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ในงาน “จุฬาฯ Expo 2017”

19/3/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

“ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งกำลังในรถฟอมูลาร์ไฟฟ้า” ผลงานนวัตกรรมจากนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชา Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME) รุ่น 95-97 พัฒนานวัตกรรมระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งกำลังในรถ ฟอมูลาร์ไฟฟ้า โดยส่งไปเข้าร่วมแข่งขันที่ญี่ปุ่นอีกด้วย

รถฟอมูลาร์ไฟฟ้า ประกอบด้วยแหล่งจ่ายพลังงานสำหรับระบบต่างๆ ระบบขับเคลื่อน และระบบส่งกำลัง โดยแบตเตอรี่จะส่งพลังงานไปที่ตัวมอเตอร์น้ำมัน ส่วนโครงรถทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรง นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “จุฬาฯ Expo 2017” ซึ่งจุฬาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคมนี้

นิสิตสาขาวิชา ADME คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประสิทธิภาพน้ำมันได้พัฒนามาจนถึงทางตัน การพัฒนารถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และไฟฟ้ามีส่วนช่วยลดปัญหามลพิษและค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำมันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้การพัฒนานำมาใช้จริงยังค่อนข้างจำกัด ซึ่งในอนาคตหากราคาแบตเตอรี่และราคาวัสดุอุปกรณ์ในประเทศไทยมีราคาถูกลง จะสามารถนำระบบนี้มาใช้จริงในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างรถไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง

View : 371