กิจกรรม EDUTOUR  ART STREET

19/3/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันที่ 15-18 มีนาคมที่ผ่านมาภายในงาน “จุฬาฯ Expo 2017” สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ EDUTOUR ART STREET เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวถนนสายศิลปวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้แอพพลิเคชั่น “Chula AR” คู่กับบัตรกิจกรรม (AR Card) เป็นสื่อกลางด้วยวิธีง่ายๆ โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น แล้วนำมาสแกนที่บัตรกิจกรรมจะปรากฏภาพเสมือนจริงที่เป็นจุดเด่นของแต่ละคณะและสถานที่ อาทิ อาคารศิลปวัฒนธรรม ปรากฏภาพจำลองของหอแสดงดนตรีพร้อมดนตรีประกอบ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏภาพจำลองของการบูมบาลากาพร้อมเสียงเพลงบูม เป็นต้น

อีกทั้งมีกิจกรรม walk rally ที่ให้ร่วมกันค้นหาเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่ที่ตั้งคำถามอยู่ในบัตรกิจกรรมพร้อมให้ถ่ายภาพตนเองกับของดีในแต่ละคณะ อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์    เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรและผู้ร่วมงานทั่วไปร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก อาทิ หมวก และสติ๊กเกอร์ CU100 สำหรับเป็นของที่ระลึกในงาน จุฬาฯ Expo 2017” โดยกิจกรรมนี้จะเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาโครงการท่องเที่ยวถนนสายศิลปวัฒนธรรมและเชิญชวนในมาศึกษาความรู้ในพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้แห่งอื่นๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

View : 165