จุฬาฯ ครองอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยไทย QS World University Rankings by Subject 2017

21/3/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยไทย เป็นปีที่ ๗ ติดต่อกัน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2017 ซึ่งในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่มีสาขาวิชาติดระดับโลกสูงสุดถึง ๒๐ สาขาวิชา โดยมี ๒ สาขาวิชาติดอันดับโลกลำดับที่ ๕๑-๑๐๐ ได้แก่ Modern Languages และ Engineering – Chemical

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่าในปีนี้ QS World University Rankings by Subject มีการจัดอันดับทั้งสิ้น ๔๖ สาขาวิชา จาก ๕ กลุ่มวิชา ได้แก่ Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences และ Social Sciences & Management ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ความมีชื่อเสียงจากการประเมินของผู้จ้างงาน การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการ

ผศ.ดร.เกรียงไกร กล่าวต่อว่า ผลการจัดอันดับสาขาวิชาระดับโลกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังนี้

อันดับโลก
      สาขาวิชา
๕๑ – ๑๐๐    – Modern Languages
   –    Engineering – Chemical
๑๐๑ – ๑๕๐    – Architecture / Built Environment
   – Pharmacy & Pharmacology
   – Environmental Sciences
   – Geography
   – Accounting & Finance
๑๕๑ – ๒๐๐    – Art & Design
   – Linguistics
   – Engineering – Electrical & Electronic
   – Engineering – Civil & Structural
   – Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
   – Medicine
   – Chemistry
   – Materials Science
   – Business & Management Studies
๒๐๑ – ๒๕๐    – Biological Sciences
   – Economics & Econometrics
๒๕๑ – ๓๐๐    – Computer Science & Information Systems
๓๐๑ – ๓๕๐    – Physics & Astronomy

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.topuniversities.com/subject-rankings/2017

View : 41633