ประกาศผลสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2560

5/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

รับรางวัลที่ :
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการรับรางวัล :
รางวัลที่ 1-4
• สลากกาชาดฉบับจริง
• สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)

รางวัลที่ 5
• สลากกาชาดฉบับจริง
• สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว, 3 ตัว และ 2 ตัว
• สลากกาชาดฉบับจริง
• แสดงบัตรประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-0053 (คุณจำเริญ ฮวดศรี)

View : 45855