สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาไทย

18/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตร “เสียงกับการสื่อสาร” โดย ผศ. ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
    วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
  • หลักสูตร “การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์” โดย รศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
    วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
  • หลักสูตร “การเขียนและการอ่านสารคดีเชิงวิเคราะห์” โดย รศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
    วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-9480-1 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.sti.chula.ac.th/

View : 2415