ภาพกิจกรรม : ประชุมเตรียมงบประมาณ ปี 2561 เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ

19/4/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเพื่อเตรีมงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ของกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ ประธานดำเนินการประชุมโดย คุณ คณัสพิสิษฐ์ เตียสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรจุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประุชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3

View : 198